Archive for the ‘Uncategorized’ Category

دکتر رزاقی آزاد شد

نوامبر 22, 2007

شب گذشته ساعت ۱۱ ، دکتر رزاقی فعال جامعه مدنی از زندان آزاد شد. امروز پنجشنبه عده‌ای از فعالان جامعه مدنی برای دیدار با وی، به خانه او خواهند رفت.

Advertisements